Diplomka

Studovala jsem obor Teorie a filozofie komunikace a téma mojí diplomové práce bylo "Symboly v současném světě". Problematikou symbolů se zabývá sémiotika, takže teoretická část práce se týkala tohoto oboru, v praktické části jsem se věnovala málo překvapivě patchworku, takže podtitul zní "Sdělení prostřednictvím jehly a nitě".

Vybrala jsem několik kapitol, které by pro vás mohly být zajímavé, protože jsou o našem společném koníčku z trochu jiného úhlu pohledu. Za jakékoliv upozornění,kritiku či připomínku vám budu samozřejmě vděčná. Omlouvám se prozatím za absenci ilustračních obrázků, na vině je moje technická nemotornost a zkusím s tím v nejbižší době něco udělat.

Sdělení prostřednictvím jehly a nitě

Úvod - Svět znaků a symbolů

29.06.2008 20:38
  Motto: „Jsem přesvědčená, že abstraktní tvar, obraz, textura a materiál mohou vysílat...

Artefakt - patchwork a guilting

29.06.2008 20:58
  Na myšlenku pracovat se znakovými systémy v textilu mě přivedla úvodní věta práce...

Barva a její symbolika

29.06.2008 21:01
    Práce s barvami je v patchworku specifická tím, že autorka pracuje až na...

Poselství tvaru

29.06.2008 21:03
  Tvar dílku je základem pro sestavovaný vzor, ale výběr je ovlivněn nejen výtvarným záměrem....

Materiál

29.06.2008 21:06
  V jedné klasické písničce Osvobozeného divadla se zpívá: „je to pravda odvěká, šaty...

Patchwork geograficky - Japonsko

29.06.2008 21:07
  Tato kapitola se věnovala v první řadě Sashiku a citovala jsem v ní převážně z knížky, která...

Afrika - Akante

29.06.2008 21:15
 Právě v Africe můžeme nalézt první vyobrazení i nejstarší dochovaný příklad použití...

Evropa - cesta od řemesla k umění

29.06.2008 21:17
 Velmi bohatou tradici má v Evropě především quilting, který byl rozšířen už od dob...

Amerika - patchwork jako sociální fenomén

29.06.2008 21:20
Pokud bychom chtěli číst z patchworku skutečné příběhy, musíme se přesunout na Severoamerický...

Sdělení a patchworkový blok

29.06.2008 21:24
Bloky jsou čtverce s určitým vzorem a podle toho, jak velkou přikrývku bylo třeba zhotovit, tolik...