Afrika - Akante

29.06.2008 21:15

 Právě v Africe můžeme nalézt první vyobrazení i nejstarší dochovaný příklad použití patchworku a je vcelku příznačné, že naproti tomu nalézt současné ukázky této techniky je velmi problematické.

„Patchwork se původně používal buď k zužitkování vzácných zbytků látek, nebo ke spojování úzkých dlouhých pruhů ručně tkaných látek. Příklady prvních prací můžeme vidět na obrázcích plachet nilských lodí z thébských nástěnných maleb. K nejstarším datovaným ukázkám patří pohřební stan egyptské královny Isi-em-Kebs z konce 9. stol. Př. Kr., jenž byl sešitý z jednotlivých dílků a zdobený aplikací.“

Pokud bychom hledali charakteristické znaky afrického patchworku, v první řadě by to byl dezén na použitých materiálech. Tradiční zdobení látek bylo vytvářeno ručně pomocí batiky a jednotlivé vzory nesly svá symbolická poselství. Běžnou technikou byla vyvazovaná nebo šitá batika a vrcholem bylo pokrytí látky rezervou z maniokové či rýžové kaše, do které se vyškrábal často velmi složitý a vždy originální vzor. Jako barvivo byly používány různé přírodní látky a samotná látka byla utkána v rozměru, který odpovídal výslednému účelu.

Co se týče symboliky barev Ašanti si například velmi cení žluté a zlaté, protože symbolizují teplo, slávu a moc. Černá je podobně jako u nás znamením stáří, nemoci, smrti a neřesti a bílá je spojována s panenstvím, ctností a čistotou, modrá představuje spojení s láskou a ženskou něhou.

Příkladem afrického patchworku je oděv ašantských panovníků kente, jež patří k nejznámějším africkým textiliím vůbec a inspiraci v něm našel i nejeden evropský módní návrhář.

Ašantská říše se stávala silnější a významnější od konce 17. Století především díky výbojům proti sousedním kmenům. Mezi akanskými populacemi v západní a střední Ghaně byly Ašanti původně soustředěni v Kumasi a blízkém okolí. Pro Ašanty stejně jako pro jiné Afričany je velmi charakteristický fetišismus, který se zakládá na uctívání neživých či uměle vytvořených symbolů, kterým připisuje magické účinky.   

„Propracovanou symbolikou se vyznačuje i šedesát znaků adinkra, z nichž mnohé jsou výtvarným zobrazením některého akantského přísloví. Význam symbolů adinkra je uznáván nejen Ašanty, ale všemi akantskými populacemi i jejich sousedy. Původně se symboly nanášely struskou na bavlněnou látku rozprostraněnou na zemi.

Adinkra například sděluje, že jen Bohu náleží všemohoucnost a nesmrtelnost a že král má mnoho očí, jímž nic nezůstane skryto. Obraz měsíce a hvězdy symbolizuje věrnost, jazyk mezi zuby postup vpřed a zlepšení. Některé symboly zachycují zbraně nebo plody, jiné jsou inspirovány křesťanskou či islámskou symbolikou. Význam jednoty zdůrazňují dvojice krokodýlů, kteří jsou navzájem spojeni společným zažívacím ústrojím. Perou se sice o potravu, ale společný osud vynucuje jejich jednotu. Pro svou srozumitelnost a popularitu pronikají symboly adinkra i do moderní komerční reklamy, politické agitace a jsou základy značek a log. Jejich výtvarný jazyk vstupuje do málo probádaných souvislostí s folklórní slovesností, ale vazba na rostlinstvo, živočišstvo i lidskou hmotnou kulturu je očividná stejně jako využití symboliky při zdobení uměleckých a řemeslných výrobků. Společným jmenovatelem tradovaného výtvarného a slovesného výrazu je mravoučno.“ (Klíma, 2004)

Co se týče použití vzorů při šití oděvů patchworkovou technikou, je zde podobná situace jako v Asii. Patchworkový oděv není znakem nedostatku a potřeby něco ušetřit, vyspravit, nebo záplatovat. Jde naopak o znak vysokého společenského postavení a nejednou se jednalo o znak příslušnosti k panovnické dynastii.

„Patchworkový oděv jako výsada vládnoucí vrstvy, může působit jako anachronismus, ale potkáte se s ním nejen v Asii, ale také na východě a severu Afriky.“ (Afrika)                         

„První popis tohoto západoafrického oděvu pochází z roku 1730. Tehdy dánský obchodník, který navštívil dvůr panovníka jménem Opoku Ware, informoval o hedvábném oděvu, který byl velmi barevný a nosil jej pouze panovník. Hedvábí bylo do Ghany dováženo z Evropy již dříveprostřednictvím transsaharského obchodu. Podle legendy naučil Ašanta jménem Otah Kraban tkát samotný pavouk Ananse.

Zpět