Artefakt - patchwork a guilting

29.06.2008 20:58

 

Na myšlenku pracovat se znakovými systémy v textilu mě přivedla úvodní věta práce Brendy Danet „Pixel Patchwork: „Quilting in Time“ Online. „Text „ and „textile“ share the same Latin root-textus, or „wowen.“ („Text“ a „textil“ sdílejí stejný latinský základ – textus, „utkáno“.) [1]

Oblastí zájmu v této práci je poměrně specializované práce s textilem, jež je označována anglickými slovy patchwork a quilting. Tato ruční práce má doloženou historii delší než dva tisíce let a s různou intenzitou se jí zabývali umělci i prosté ženy téměř ve všech koutech naší země. Pokusím se ukázat znaky, které zasvěceným dovolí „číst „ z quiltů vyrobených v různé době a v různých zemích a přiblížit tak jeden z velmi zajímavých fenoménů, který lidstvo provází, tedy textilní tvorbu, která neslouží bezprostředně jen k oblékání a ochraně před chladem.

Technika patchworku je založena na sešívání různě velkých kousků látek složených do mozaiky, pravidelných obrázkových bloků, nebo abstraktních tvarů. Při pokusu najít český výraz pro patchwork nastává problém. Vzhledem k tomu, že v našich krajích tato technika nemá téměř žádnou tradici, výrazy, které jsou k dispozici ve slovnících, jsou opravdu velmi zvláštní a při nejmenším trochu krkolomné. Nalezené slovníkové tvary jsou: klůckování, záplatování, slátanina nebo dokonce fušeřina. Při propagaci první výstavy u nás bylo nakonec použito slovo klůckování, protože se zdálo zajímavé a mile poetické. Při lektorské i publikační činnosti se většina autorek  drží anglického výrazu patchwork, protože žádná z nabízených alternativ v češtině není dostatečně vystihující a ujala by se jen velmi těžko. Quilting je ozdobné prošívání několika vrstev a může být použito v kombinaci s patchworkem nebo samostatně jako zdobení jednobarevných přehozů nebo oděvů. V tomto případě by s používáním slova prošívání asi nebyl velký problém, ale vzhledem k tomu, že většina dostupné literatury k nám přichází z anglosaského prostředí, i pro tuto techniku se mezi uživateli používá spíš výraz quilting.

Velmi zajímavý je rozsah této techniky, od ručních prací podle návodu ze specializovaných časopisů až po skutečně uměleckou tvorbu, kdy výtvarnice zpracuje pouze návrh a samotné provedení je zadáno krejčovské firmě. Mezi těmito dvěma skupinami pracuje asi většina současných autorek, které používají tradiční nebo současné tvary a postupy a z nich tvoří svá originální a jedinečná dílka. Tato práce je jistou možností uspokojit potřebu kreativity v současném „polotovarovém“ světě, kde mnohým ženám chybí právě ostenze vlastní dovednosti a výtvarného citu. Můžeme zde tedy najít příklady lidové tvorby, uměleckého řemesla a dokonce i skutečného výtvarného umění a patchwork lze nalézt i v prestižních světových galeriích.

Pokud bychom měli kategorizovat znaky, jichž se bude tato práce všímat, bude to barevnost, použité tvary dílků a druh materiálu. Podle těchto znaků lze zpravidla zařadit dílo nejen geograficky ale i v čase. V kapitole věnované Africe je poněkud podrobněji rozpracována problematika dezénu používaných látek, protože v této oblasti má symbol vyjádřený graficky na textilu velmi zajímavou a dokonale zpracovanou funkci.[1]        Brenda Danet je profesorka sociologie a komunikace na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a hostující profesorka na univerzitě v Yale. Tato studie se zabývá digitálním amatérským uměním založeném na textu, známém jako „ASCII umění“.

 

Zpět